Ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa số của người Quảng Ninh
Thứ năm, ngày 11 Tháng 5 năm 2023 lúc 00:00

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 về Bộ Tiêu chí Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số.

Bộ Tiêu chí nhằm xây dựng, dần hình thành các giá trị chuẩn mực đạo đức, lối hành xử có văn hóa trên mạng xã hội; từng bước giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người Quảng Ninh trên môi trường số có văn hóa, văn minh, lịch sự, an toàn, lành mạnh.

Bộ Tiêu chí nhằm tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người Quảng Ninh trên môi trường số. 

Phạm vi áp dụng Bộ Tiêu chí là các hành vi, chuẩn mực văn hóa của tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trên môi trường số. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, công tác, tham quan, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.

Bên cạnh 4 tiêu chí chung khuyến khích áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng, đó là: Thượng tôn pháp luật; Văn hóa; An toàn; Trách nhiệm; Bộ Tiêu chí cũng đưa ra những tiêu chí, nguyên tắc các tổ chức, cá nhân nên, không nên làm trên môi trường số.

UBND tỉnh cũng phân rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện Bộ Tiêu chí văn hóa số của người Quảng Ninh. Tỉnh cũng khuyến khích áp dụng các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm đối với các tập thể, cá nhân đang công tác và làm việc tại tổ dân, khu phố. Hàng năm, lồng ghép việc đánh giá triển khai Bộ Tiêu chí gắn với việc thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

Xem toàn văn Bộ Tiêu chí trong File đính kèm tại đây.

 Theo: Hoàng Quý; nguồn: Baoquangninh.com.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: