Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thứ ba, ngày 14 Tháng 5 năm 2019 lúc 15:54

 

Ngày 14/5, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các mặt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; sơ, tổng kết nhiều chuyên đề đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Số lượng chuyên đề tham mưu cho cấp ủy tăng nhiều lần so với trước. Nhiều nội dung đã được Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường về số cuộc trên tất cả 4 lĩnh vực: Nội chính; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp và tiếp công dân.

Các kết quả đạt được đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, công tác quân sự quốc phòng địa phương, bảo vệ biên giới, biển đảo; đấu tranh phòng, chống buôn lậu; quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản…

Qua nghe báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, ý kiến tham gia của các ban, ngành chức năng tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy, góp phần quan trọng vào kết quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy phải nâng cao vai trò cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, cần làm tốt vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của tỉnh. Trong đó, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các cơ quan tư pháp; đổi mới công tác thi hành án dân sự tại các địa phương; tăng cường cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp; thường xuyên đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trong tình hình mới để có chương trình đào tạo, bồi dưỡng kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với tòa án các cấp để tham mưu đổi mới công tác hòa giải trong các vụ án dân sự, án hành chính. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính tham mưu hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác biên giới, biển đảo, nhất là khiếu kiện đông người, công tác tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh biên giới… không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng cần thiết lập cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm tình hình. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp.

Thu Chung / Báo Quảng Ninh