Các cơ quan báo trí truyền thông trên địa bàn
Các cơ quan báo chí Truyền thông trên địa bàn
Thứ ba, ngày 14 Tháng 5 năm 2019 lúc 22:53

I. VPĐD CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

1        VPĐD khu vực Đông bắc bộ Báo Lao Động tại Quảng Ninh2    CQĐD Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh

3        VPĐD Báo Tuổi trẻ thủ đô

4        VPĐD Báo Sức khỏe và Đời sống

5        VPĐD khu vực Đông bắc bộ Báo Xây dựng tại Quảng Ninh

6        VPĐD khu vực Đông Bắc báo Nông thôn ngày nay đặt tại Quảng Ninh

7        CQ Thường trú khu vực Đông Bắc Đài Tiếng nói Việt Nam tại Quảng Ninh

II. VPĐD thuộc các Tạp chí chuyên nghành               

13      VPĐD Tạp chí Thương hiệu và Công luận

14      VPĐD Tạp chí Làng nghề Việt

15      VPĐD Tạp chí Cơ khí VN     

16      VPĐD Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

17      VPĐD TC Văn hóa và Doanh nghiệp Việt Nam

18      Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập

19      VPĐD Tạp chí Biển Việt Nam

20      VPĐD Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị

21      VPĐD Tạp chí Tinh hoa Đất việt