Hội viên hội nhà báo
Hội viên Hội Nhà báo
Thứ ba, ngày 14 Tháng 5 năm 2019 lúc 22:53

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh Ninh và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, sự quản lý của UBND tỉnh Quảng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội. Hội có trên 400 hội viên là những nhà báo công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú ở tỉnh, các trung tâm truyền thông văn hóa cấp huyện và lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.