Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
Thứ sáu, ngày 02 Tháng 12 năm 2022 lúc 00:00

Ngày 1/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao quyết định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Phạm Văn Thành đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phân công đồng chí Hà Hải Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Yên về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí được BCH Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; điều động phân công đồng chí Nguyễn Chí Thành, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Yên; điều động, phân công đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Liêu để đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm ổn định – kế thừa – phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Hải Dương

Các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm đợt này đều là những đồng chí có kinh nghiệm công tác thực tế và đã khẳng định được năng lực, trình độ trong quá trình làm việc. Trên cương vị mới, các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín, khiêm tốn và không ngừng học hỏi, cầu thị, nắm bắt thực tiễn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quảng Ninh có chặng đường phát triển hết sức mạnh mẽ, đột phá ở nhiều lĩnh vực. Có được điều này là do các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã thể hiện rõ tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển, đoàn kết nhất trí, mạnh dạn đột phá, đi tiên phong trong kiến tạo các hành lang phát triển mới… đã làm lên một Quảng Ninh vẻ vang hôm nay, nhân dân được hưởng cuộc sống hạnh phúc, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành.

Nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề, yêu cầu sự cầu thị, cầu tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tự hoàn thiện bản thân của từng đồng chí về năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, tuân thủ các quy định, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, hết lòng đoàn kết thống nhất, đóng góp trí tuệ, công sức vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và hạnh phúc của nhân dân…

Đồng chí yêu cầu các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm tiếp cận ngay các vị trí công tác mới, vận hành hiệu quả công việc, triển khai ngay các nhiệm vụ, kế hoạch tại đơn vị công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Mạnh Cường.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Dương Mạnh Cường Chánh Văn phòng Tỉnh ủy bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và tập thể các cơ quan, đơn vị nơi công tác; đồng thời hứa sẽ tiếp tục gương mẫu, đoàn kết, đồng lòng, cống hiến trí tuệ vì sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Trước đó, trong sáng 1/12, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho đồng chí Dương Mạnh Cường, đồng chí Hà Hải Dương và Nguyễn Chí Thành tại huyện Bình Liêu và Tiên Yên.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Dương Mạnh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Dương Mạnh Cường.

Tại huyện Bình Liêu, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Bình Liêu thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ đào tạo cán bộ của tỉnh, giúp đồng chí Dương Mạnh Cường hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với đặc thù là địa bàn biên giới, trong bối cảnh 2 năm dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đồng chí Dương Mạnh Cường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập hợp khối đại đoàn kết thống nhất, ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới, tạo điều kiện cho tỉnh giữ vững địa bàn an toàn, phục vụ phát triển KT-XH.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Hà Hải Dương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên để đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Hà Hải Dương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí Dương Mạnh Cường với kinh nghiệm từ cơ sở, tiếp tục phát huy, tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại huyện Tiên Yên, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Chí Thành.

Đồng thời, trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Chí Thành, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 2 đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác; giữ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày một trong sạch vững mạnh, địa phương phát triển.


Theo: Đỗ Phương - Mạnh Trường; (Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/)Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: