Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 7/2023
Thứ năm, ngày 06 Tháng 7 năm 2023 lúc 00:00

Ngày 3/7/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1714-CV/BTGTU  "định hướng trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 7/2023", như sau:

faf
Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV - Ảnh: daibieunhandan.vn

1. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh sau kỳ họp.
2. Tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ gắn với quán triệt nội dung, triển khai thực hiện:

- Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 09/6/2023 của Tỉnh ủy (Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba mươi sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết nghị về một số dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2024 - 2025 và sửa đổi một số quy chế, quy định của Tinh ủy (Quy chế làm việc số 02-QC/TU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định số 288-QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế làm việc số 03-QC/TU ngày 16/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ). 

- Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy (Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết nghị thông qua các báo cáo giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025) của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Chủ trương một số nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh giữa năm 2023 thực hiện theo Quy chế của Tỉnh ủy). 

- Kết quả Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”. 

- Việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” gắn với chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”... 

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với việc tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV - năm 2023. 

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

4. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với Chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”;các hoạt động tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” bằng hình thức trực tuyến, Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh... 

5. Thông tin, tuyên truyền kết quả 06 tháng đầu nămthực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023” với Chủ đề công tác năm 2023 được Tỉnh ủy xác định là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 cuối năm của tỉnh và các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả Thông báo số 945-TB/TU ngày 27/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban với bí thư các địa phương về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

6. Thông tin, tuyên truyền về nội dung, diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. 

7. Chú trọng thông tin, tuyên truyền nội dung, diễn biến, kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023 và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

8. Tích cực thông tin, tuyên truyền việc phát động và hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. 

9. Thông tin, tuyên truyền kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 gắn với thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

10. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống mưa, bão, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão; việc sử dụng tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. 

11. Thông tin, tuyên truyền nội dung, kết quả, các hoạt động diễn ra tại Hội thảo “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững” do Tỉnh ủy phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức, kết hợp với tuyên truyền nội dung Quyết định số 1151/QĐ- UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số. 

12. Chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. 

13. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các sự kiện, hoạt động đối ngoại nổi bật trong tháng; một số vấn đề, sự kiện quốc tế được dư luận trong nước, trong tỉnh quan tâm, bảo đảm theo đúng chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại Nhân dân, các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh căn cứ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đảng bộ, địa phương, đơn vị để triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả. 

14. Chủ động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 7 của đất nước, của tỉnh: 73 năm ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2023); 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); 28 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2023);63 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2023); 36 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2023)...hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023). 

VP HỘI NHÀ BÁO TỈNH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: