Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp
Thứ hai, ngày 22 Tháng 5 năm 2023 lúc 00:00

Ngày 03/4/2023 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp.
Chi tiết Hướng dẫn 82/HD-TLĐ và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung) xem tại đâyTin mới hơn:
Tin cũ hơn: