Quy định về tổ chức, hoạt động và công tác quản lý các Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn thuộc Hội Nhà báo Việt Nam
Thứ sáu, ngày 06 Tháng 10 năm 2023 lúc 00:00


Ngày 29/9/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã ký Quyết định số 163/QĐ-HNBVN về ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và công tác quản lý các Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 26/QĐ-HNB ngày 11/3/2019 của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Quy định này quy định về tổ chức, hoạt động và công tác quản lý các Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn thuộc Hội Nhà báo Việt Nam gồm 18 điều. Theo đó, Quy định áp dụng đối với tất cả các Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn thuộc quản lý của của Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Văn hóa báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên thuộc các Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn và các đơn vị liên quan.
Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn (gọi tắt là CLB) là tổ chức được tập hợp tự nguyện, tự giác tham gia sinh hoạt của các Nhà báo, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, công dân Việt Nam có cùng ngành nghề, cùng năng khiếu, sở thích, mối quan tâm, cùng mục đích và ý tưởng, hoạt động không vụ lợi nhằm mục đích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức, thúc đẩy sáng kiến ý tưởng, tăng cường đối thoại, tăng cường hợp tác nghiên cứu và hành động cho sự phát triển của nền báo chí truyền thông; tổ chức các hoạt động sinh hoạt xã hội nghề nghiệp; tổ chức hoạt động có hiệu quả, góp phần vào làm phong phú sinh hoạt chuyên môn của giới, ngành; hoạt động theo Quy định này của Hội Nhà báo Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan;
Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy định của Hội Nhà báo Việt Nam và Điều lệ tổ chức, hoạt động của CLB.

Toàn văn Quy định đăng tải tại đây..
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: