UBND tỉnh cho ý kiến về quy trình đón khách du lịch

Ngày 4/10, UBND tỉnh họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương toàn tỉnh nghe báo cáo về việc xây dựng quy trình đón khách du lịch, quy định ứng xử của du khách và các thị trường để đạt 2 triệu lượt khách trong quý IV/2021. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Nhằm đảm bảo phục hồi du lịch an toàn, Sở Du lịch đã xây dựng dự thảo hướng dẫn điều kiện, quy trình thí điểm đón khách du lịch trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, hướng dẫn cụ thể điều kiện đối với khách du lịch nội tỉnh, điều kiện cho khách du lịch từ ngoài tỉnh đến Quảng Ninh và ngược lại. Trong đó, yếu tố tiên quyết là phải đảm bảo các điều kiện an toàn, thuận lợi cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, hướng dẫn cũng đề cập điều kiện đối với các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ tham gia khai thác, phục vụ khách du lịch; điều kiện đối với quy trình đưa đón, kiểm soát khách đối với hoạt động lữ hành, phương tiện vận chuyển, hình thành các hành trình an toàn, điểm đến an toàn. Dự kiến, khi tỉnh cho phép, bước đầu sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu và Khu di tích danh thắng Yên Tử với điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Quá trình thí điểm thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên.


Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Phát triển du lịch cần dựa trên nguyên tắc an toàn để phát triển. Việc xây dựng quy trình đón du khách, quy định ứng xử của du khách cần phải xác định được rõ các tiêu chí, đi vào từng vấn đề trọng tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần có sự đoàn kết, thống nhất chung trong quy trình đón khách trên cơ sở nâng cao trách nhiệm thực hiện để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Đối với tiêu chí áp dụng đón khách nội tỉnh, cần đảm bảo những điều kiện trong dự thảo, có các phương án tiêm vắc xin theo đúng quy định của tỉnh, khuyến khích xét nghiệm nhanh đối với những địa điểm tập trung đông người.

Đối với du khách ngoại tỉnh, cần nghiên cứu các điều kiện phù hợp với tình hình thực tế để hình thành được tuyến, vùng du lịch xanh với chu trình khép kín.


Đại diện Sở Du lịch tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Thống nhất trước mắt cần tập trung các hoạt động xúc tiến, đón khách đoàn kèm theo việc phục vụ đảm bảo an toàn cho du khách khi tới với các địa điểm du lịch trên địa bàn.

Sở Y tế và Sở Giao thông - Vận tải phải xây dựng được các kịch bản đảm bảo hành trình an toàn, điểm đến an toàn cho du khách. Trong tháng 10/2021 sẽ tập trung đón khách nội tỉnh; tháng 11/2021 sẽ đón khách ngoại tỉnh; trên cơ sở đó điều chỉnh việc đón khách cho phù hợp, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện đánh giá, rà soát, chủ động các phương án đón khách để sớm thống nhất thông qua bộ tiêu chí đón khách du lịch an toàn trên cơ sở đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc phục hồi du lịch an toàn.

Theo: Minh Đức; Nguồn: (http://baoquangninh.com.vn//)Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: