Người làm báo phải nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân
Thứ hai, ngày 18 Tháng 4 năm 2022 lúc 00:00
Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, sáng 13/4.


Muốn tồn tại và tạo nguồn thu phải chuyển đổi số

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, từ năm 2016, Hội Báo Xuân toàn quốc 5 năm một lần trước đây được thay thế bằng Hội báo toàn quốc hàng năm.

Sau hai năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc 2022 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”.Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2022.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Hội Báo toàn quốc 2022 được tổ chức trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, mừng thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới và các sự kiện lớn trong năm 2022, như: Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950- 21/4/2022); 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và tiếp tục thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kì 2020-2025)”.


Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc 2022 tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; Tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những đóng góp của các tổ chức, cá nhân, vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước.


Trong chương trình diễn ra 3 ngày (từ 13 đến 15/4/2022), các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.


Hội Báo toàn quốc 2022 xây dựng hệ thống hình ảnh, màu sắc cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực một cách khoa học, trong khuôn viên rộng và đẹp của Bảo tàng Hà Nội, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh và biểu dương lực lượng báo chí cả nước…


Trao đổi với báo chí bên lề Hội Báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết báo chí đang trong quá trình chuyển đổi số chung với nỗ lực chuyển đổi số của toàn quốc và không có cách nào khác là phải đi theo con đường chuyển đổi số và số hóa nội dung. 


Ông nhấn mạnh rằng báo chí muốn giữ chân độc giả, khán thính giả, muốn tồn tại và tạo nguồn thu mới để nuôi sống chính mình thì phải chuyển đổi số.


Báo chí luôn là mặt trận xung kích trong hoạt động tư tưởng văn hoá


Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Hoạt động của báo chí đã làm rõ thêm những thành tựu, những kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo dìu dắt của Bác Hồ kính yêu, sự tin yêu đùm bọc của nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, gắn bó với sự phát triển của đất nước. Báo chí luôn là mặt trận xung kích trong hoạt động tư tưởng văn hoá, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng. Trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng Việt Nam có vai trò rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo.


Hội Nhà Báo Việt Nam là tổ chức chính trị nghề nghiệp của người làm báo cả nước, Hội đã tập hợp đoàn kết đội ngũ người làm báo cả nước, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, để từ đó nâng cao chất lượng của hoạt động báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội đã phát huy tốt vai trò tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong quá trình tác nghiệp của nhà báo, phóng viên; giáo dục nhà báo về các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua, ngoài các nhiệm vụ chuyên môn còn có công tác bồi dưỡng về tư tưởng, góp phần nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.


Đã thành truyền thống, Hội Báo toàn quốc là ngày hội của giới báo chí và công chúng ở khắp cả nước, mang ý nghĩa chính trị xã hội và văn hoá, làm sinh động và phong phú hơn đời sống báo chí. Là cơ hội biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng hoạt động của các toà soạn.


Trong năm qua, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, báo chí. Trong đó, đã xác định phải tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, quản lý, xuất bản, tăng cường định hướng, đề cao sứ mệnh phát triển, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ, tăng cường định hướng thông tin…


Do đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Nhà báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Chúng ta phải phấn đấu để xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


“Với sự tin yêu của nhân dân, lúc này, hơn lúc nào hết, nhà báo phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng, tính chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, vừa có tinh thần hội nhập quốc tế, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, nguyên tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo trong xu thế chuyển đổi số hiện nay…”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.


Theo Nhóm phóng viê; Nguồn: http://hoinhabaovietnam.vn/Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: