Để thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng thêm hiệu quả

Xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vì thế, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. 


Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Ngô Hoàng Ngân trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.


Báo Đảng là cơ quan tuyên truyền đắc lực phục vụ có hiệu quả cho sự lãnh đạo của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh luôn đặt mục tiêu cung cấp thông tin, đóng góp lý luận và thực tiễn cho từng phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần cùng Đảng bộ kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về tổ chức và tư tưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong mọi thời kỳ. Nội dung tuyên truyền về Đảng trên các hạ tầng của Trung tâm (phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử) luôn phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn để mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

Rất nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh sự chủ động, sáng tạo, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết TW 4, 5, 6, 7 khóa XII; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Phản ánh kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV... Tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các bài viết cũng đề cập đến thực trạng khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng từ cơ sở…

Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh (tháng 9/2020), số lượng tin, bài tuyên truyền cụ thể như sau: Trên sóng Truyền hình: Đã tổ chức sản xuất hơn 850 lượt tin, bài thời sự, chuyên đề tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng, phát sóng trong các bản tin Thời sự hằng ngày; trong chuyên đề “Đảng trong cuộc sống hôm nay” định kỳ hằng tuần. Trên sóng Phát thanh: 2 kênh QNR1, QNR2, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã tổ chức sản xuất và phát sóng gần 1.000 lượt tin, bài thời sự, chuyên đề “Xây dựng Đảng”. Trên báo in Quảng Ninh, báo Quảng Ninh điện tử: Trung tâm tăng cường tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng trên các chuyên trang, chuyên mục; nhiều tác phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu về chất lượng đã tạo sự phong phú, sinh động, thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã phát hành một ấn phẩm đặc biệt “Dấu ấn tự hào”; 1 cuốn sách ảnh “Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa”…

Thông qua các tác phẩm báo chí đã giúp khán, thính giả, độc giả hiểu rõ và toàn diện về những thành tựu, kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV trên tất cả các phương diện trong nhiệm kỳ 2015-2020, một nhiệm kỳ năng động, sáng tạo, đổi mới và phát triển; từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt, nhiều vấn đề mới, nhiều nội dung chưa có trong thực tiễn trước đó, chưa nơi nào triển khai thực hiện… nhưng đã được làm bài bản, hiệu quả ở Quảng Ninh cũng được báo chí phản ánh cụ thể, rõ ràng, sâu rộng trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh với đa dạng, sinh động, hiện đại trong cách thể hiện cũng như nội dung (đặc biệt là các tác phẩm báo chí đa phương tiện). Tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ báo chí, thi viết về xây dựng Đảng, do đó, các phóng viên, cơ quan truyền thông có điều kiện, có cơ hội để bám sát thực tiễn, dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện các tác phẩm dự thi.

 Nhờ đó nhiều năm qua, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh - mà tiền thân và nòng cốt là Báo Quảng Ninh và Đài PTTH Quảng Ninh đã có nhiều tác giả, tác phẩm đạt các giải cao tại các giải báo chí lớn như: Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí quốc gia, Liên hoan PTTH toàn quốc, các giải báo chí do Trung ương và các bộ, ngành tổ chức… Các tác phẩm, đặc biệt là các tác phẩm đoạt giải cao của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả tuyên truyền việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nêu bật được vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, từ đó tiếp tục củng cố và nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, với cách nhìn thẳng thắn, khách quan, vẫn nhận ra rằng tuyên truyền về xây dựng Đảng cũng còn một số hạn chế: Nhiều tác phẩm còn phản ánh khô cứng, phụ thuộc nhiều vào báo cáo, tính phát hiện chưa cao, tính thực tiễn chưa phong phú. Tuy đã áp dụng phương pháp, cách thức làm báo hiện đại, đa phương tiện nhưng các tác phẩm đa phương tiện về xây dựng Đảng chưa nhiều; hình thức thể hiện chưa thực sự sâu sắc, đa dạng, phong phú dẫn đến thiếu hấp dẫn, thiếu thuyết phục. Chưa có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu, chuyên sâu, tổng kết lý luận, thực tiễn; chưa có nhiều bài viết mang tính phê bình, đấu tranh, phản biện nhất là với những biểu hiện sai trái, tham nhũng, chuyển hóa trong nội bộ…; còn ít những bài viết mang tính đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cũng giống như nhiều cơ quan báo chí khác, đội ngũ phóng viên có kinh nghiệm, hiểu biết sâu viết về chủ đề xây dựng Đảng còn ít; kiến thức về xây dựng Đảng, trình độ lý luận chính trị của nhiều phóng viên, nhất là phóng viên trẻ còn hạn chế…

 Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng phải luôn luôn được xem xét, rút kinh nghiệm để ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Theo đó, cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phải xác định tuyên truyền công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trên tất cả các hạ tầng của Trung tâm phải duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề về Xây dựng Đảng. Lãnh đạo cơ quan thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho phóng viên theo dõi, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tác nghiệp để các tác giả thực hiện tác phẩm một cách tốt nhất. 

Cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên; những người làm công tác này nhất định phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ về lý luận chính trị, luôn có ý thức rèn luyện thường xuyên, chịu khó, chịu khổ, cầu thị, học hỏi, không hài lòng, tự mãn, tích cực bám, nắm cơ sở để phát hiện vấn đề. Đặc biệt, để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trong thời gian tới, cơ quan báo chí, phóng viên rất cần có sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của các ban xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng, cơ quan, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ./.


Nhà báo HOÀNG CHÍ DŨNG
Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh