Đề xuất mới nhất của Bộ Thông tin và truyền Thông về cấp Thẻ nhà báo
Thứ ba, ngày 28 Tháng 9 năm 2021 lúc 00:00

Theo Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ nhà báo của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) vừa được đưa ra lấy ý kiến, hàng năm, Bộ TT&TT sẽ xét cấp Thẻ nhà báo thành hai đợt, vào ngày 1-1 và 21-6.

Kỳ hạn cấp Thẻ nhà báo là 5 năm, Bộ TT&TT xét cấp, cấp đổi Thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới vào ngày 1/1 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của Thẻ nhà báo hiện hành được tính từ ngày 1/1/2021.

Đối tượng được đề nghị cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại Thẻ nhà báo gồm: Những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 Luật Báo chí để hoạt động báo chí; cấp đổi Thẻ nhà báo cho những người đã được cấp Thẻ nhà báo khi hết kỳ hạn của thẻ nhà báo, người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng làm mất, làm hỏng muốn được cấp lại Thẻ nhà báo.

Người đã được cấp Thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp Thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 Luật Báo chí thì phải làm thủ tục đổi Thẻ nhà báo về cơ quan mới.


Theo đề xuất mới của Bộ TT&TT, mỗi năm sẽ cấp Thẻ nhà báo 2 đợt

Cũng theo Dự thảo, đối với các trường hợp bị thu hồi Thẻ nhà báo được quy định tại khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thu hồi Thẻ nhà báo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi Thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan của người bị thu hồi Thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại Thẻ nhà báo của người bị thu hồi Thẻ nhà báo nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với trường hợp được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lại Thẻ nhà báo bị thu hồi sau khi nhận được hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị trả lại Thẻ nhà báo của cơ quan của người bị thu hồi Thẻ nhà báo được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này;

Tài liệu chứng minh nhà báo bị thu hồi Thẻ được cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Dự thảo còn nêu rõ, cơ quan, cá nhân đề nghị cấp, cấp đổi, đổi Thẻ nhà báo cần cung cấp thông tin đăng ký giao dịch điện tử với Cục Báo chí - Bộ TT&TT đối với các đối tượng thuộc các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, Hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT đối với các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Phải quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử an toàn, bảo mật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại Thẻ nhà báo.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại Thẻ nhà báo có nội dung, tài liệu, giấy tờ không chính xác, không hợp pháp, người đứng đầu cơ quan đề nghị, người được đề nghị cấp, cấp đổi, đổi Thẻ nhà báo, người đề nghị cấp lại Thẻ nhà báo bị xử lý theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo, đổi Thẻ nhà báo, cấp lại Thẻ nhà báo gồm các tài liệu, giấy tờ ở dạng điện tử

Theo: báo An ninh Thủ đô; Nguồn: (http://hoinhabaovietnam.vn//)Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: