Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông xem tại đây


Nguồn (http://hoinhabaovietnam.vn/)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: