Hướng dẫn số 240/HD-HNB của Hội Nhà báo tỉnh về Một số công việc thường xuyên công tác Hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X) và các văn bản hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn một số công việc thường xuyên trong công tác Hội thuộc Nhà báo tỉnh Quảng Ninh xem tại đây
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: