Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội; gắn với tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo vững mạnh
Thứ tư, ngày 22 Tháng 11 năm 2023 lúc 00:00

Ngày 9/8, Hội Nhà báo Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi Số Báo chí - Bài học và Kinh nghiệm rút ra?" với sự tham dự của đông đảo nhà báo đến từ các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh đồng bằng và Duyên hải Bắc bộ và một số Hội Nhà báo các tỉnh phía Bắc. Nguoilambaohungyen.vn trân trọng giới thiệu các tham luận của các đại biểu tại Hội thảo:

Nguyễn Bảo Lâm

Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên

Năm 2023, được xác định là năm tiếp tục đổi mới và đổi mới quyết liệt trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Bởi lẽ, đây là năm thứ 2 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động công tác Hội Nhà báo trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đề ra các nội dung, chương trình hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là mái nhà chung của hội viên, nhà báo.

Hội đồng ban giám khảo thống nhất quy chế chấm thi.
Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên tham luận tại Hội thảo

I. Những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Thái Nguyên


Hàng năm, UBND tỉnh có giao nhiệm vụ cho Hội Nhà báo,trong đó có các nội dung quan trọng như: Tham mưu xây dựng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của Hội Nhà báo; Tổ chức Giải báo chí hàng năm và Hội báo xuân ở địa phương; chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên của Hội; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì các cuộc giao ban báo chí định kỳ. Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I, tỉnh Thái Nguyên….


Để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Hội Nhà báo xác định  phải tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tổ chức và hoạt động của Hội phải luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; làm tốt vai trò tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ tinh. Đây là yếu tố hàng đầu bảo đảm mọi thành công của tổ chức Hội.


Hai là: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội đoàn kết, nhất trí, duy trì nghiêm túc quy chế làm việc; mọi chủ trương, kế hoạch công tác đều được bàn bạc dân chủ, công khai; thường xuyên gắn bó với cơ sở, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong hội viên.


Ba là: Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; Giải báo chí quốc gia; vận động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí do Trung ương tổ chức như Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại; Giải báo chí về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nhiều giải báo chí khác do các bộ, ban, ngành tổ chức. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Bốn là: Chú trọng công tác phát triển hội viên và công tác khen thưởng, bảo vệ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho hội viên - nhà báo. Hàng năm, Hội đều trích 1 phần tiền hội phí để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và các cá nhân, tập thể có tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia, giải báo chí do bộ, ngành trung ương tổ chức.


Năm là: Sự chủ động, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chuyên trách công tác Hội. Ở vai trò này, cán bộ chuyên trách công tác Hội luôn năng động, chịu khó tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động thì vai trò của Hội được đề cao, tranh thủ được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành liên quan là bài học quan trọng, góp phần quyết định thành công trong tổ chức và hoạt động Hội.


Sáu là: Sự phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan tham gia hoạt động báo chí của tỉnh là yếu tố góp phần thành công các hoạt động của Hội. Cùng với đó là làm tốt vai ytrò là Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2023.


II. Về công tác chuyển đổi số của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên


Xác định chuyển đổi số là xu thế về công nghệ trên toàn cầu hiện đang có tác động vô cùng sâu rộng lên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước ta. Đối với cơ quan Hội Nhà báo, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí là việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, nghiệp vụ, tác nghiệp, sản xuất tin bài... nhằm tối ưu mô hình hoạt động của Hội Nhà báo, từ đó tạo ra những hiệu quả và các giá trị mới trong công việc. Trong những năm gần đây, Hội Nhà báo đã tích cực thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, mang tính năng động, sáng tạo và trách nhiệm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên về chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và thiết thực hưởng ứng phong trào “Thái Nguyên thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số”. Hội Nhà báo đã quán triệt, triển khai các văn bản đến 100% cán bộ Văn phòng Hội và hội viên cài đặt các ứng dụng như C-Thái Nguyên, Sổ tay đảng viên Điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ứng dụng Định danh điện tử... Thực hiện chủ trương số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, sử dụng các nền tảng số trong giao việc, trao đổi triển khai công việc. Hạn chế thấp nhất việc sử dụng giấy tờ, văn bản hay hội họp nhiều, sử dụng các phần mềm phục vụ công việc chuyên môn như phần mềm kế toán, phần mềm Liên thông, lưu trữ tài liệu cơ quan trên Google Drive vừa tiết kiệm được bộ nhớ máy tính, hạn chế việc quá tải bộ nhớ và dữ liệu được bảo mật an toàn.

Trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, mỗi năm Hội Nhà báo đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về cách làm báo đa phương tiện cho các hội viên, nhà báo. Năm 2022, Hội Nhà báo đã tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đến các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc. Trong đó có mời Công ty Mediatech Việt Nam - một trong những nhà cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống hàng đầu trong ngành truyền thông tham dự Diễn đàn “Báo chí với chuyển đổi số” để giới thiệu một số giải pháp tối ưu về chuyển đổi số 4.0 trong lĩnh vực báo chí như: Tòa soạn hội tụ; hệ thống quản lý quy trình sản xuất tin bài đa nền tảng và nhuận bút; hệ thống phân phối nội dung số OTT; hạ tầng lưu trữ nội dung số. Diễn đàn đã thu hút hơn 200 nhà báo, hội viên tham dự, có vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn công việc hàng ngày. Đây là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng giúp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo về phương thức tác nghiệp và những loại hình báo chí hiện đại.


Chuyển đổi số trong hoạt động báo chí là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Bởi vậy, Hội Nhà báo luôn nỗ lực đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng tác nghiệp số cho hội viên để hội nhập với xu thế báo chí hiện đại. Việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí nói chung và Hội Nhà báo nói riêng là nhu cầu quan trọng, cấp thiết, góp phần chuyển tải thông tin và đưa nhà báo đến gần bạn đọc hơn. Thực tế xã hội hiện nay, với sự bùng nổ mạnh mẽ của các trang mạng xã hội đã thu hút rất lớn số lượng bạn đọc nghiên cứu nắm bắt thông tin. Để định hướng thông tin, nhà báo nhất thiết phải chuyển đổi số bằng cách lên mạng cập nhật, nắm bắt nhu cầu của bạn đọc để cung cấp thông tin cho phù hợp, hiệu quả. Do đó, hàng năm, Hội nhà báo đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2021, 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng Hội đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến, thu hút hàng trăm nhà báo, hội viên tham dự.


Công tác tập huấn nghiệp vụ chú trọng đến kỹ năng sử dụng và khai thác thông tin trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube, Zalo, TikTok…hiện nay các cơ quan báo chí có các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo đều đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội này và thu được nhiều kết quả tích cực, qua đó các thông tin kinh tế, xã hội, thời sự trong nước, quốc tế và địa phương được truyền tải đến độc giả một cách nhanh nhất.


Riêng cơ quan Hội Nhà báo hiện nay có 2 loại hình thông tin tuyên truyền. Đó là Ấn phẩm Bản tin nhà báo Thái Nguyên và Trang thông tin điện tử. Được vận hành bởi một quy trình xuất bản điện tử từ biên tập, thẩm định, kiểm duyệt nội dung tới trình bày, chế bản, in báo khoa học, chặt chẽ. Ấn phẩm Bản tin nhà báo Thái Nguyên luôn được đánh giá là cuốn bản tin có sự đầu tư sâu về nội dung, thiết kế trình bày đẹp, hiện đại. Là diễn đàn về chuyên môn, nghiệp vụ, những tâm sự, chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, kinh nghiệm tác nghiệp, đạo đức người làm báo, ứng xử trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, ứng dụng các công nghệ mới trong làm báo và quản lý báo chí… đối với trang thông tin điện tử hoinhabao.thainguyen.gov.vn, hiện nay hàng tuần có trên một triệu lượt truy cập, hầu hết thông tin được đăng tải trên trang đều là các sản phẩm báo chí đa phương tiện, có hình ảnh, âm thanh, file tài liệu kèm theo trong đó có cả các tác phẩm báo chí hiện đại như Emagazine, Longform…dễ dàng tiếp cận với độc giả hơn. Trong kỷ nguyên số, báo chí bị mạng xã hội cạnh tranh gay gắt nhưng khi biết tận dụng báo chí sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực, một môi trường tương tác và có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển. Mạng xã hội với lợi thế tốc độ cực nhanh, thông tin tức thì, đa dạng, liên tục. Do vậy, việc đưa thông tin lên các nền tảng số một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu bạn đọc là nhiệm vụ tuyên truyền được Hội Nhà báo hết sức coi trọng. Đặc biệt trong chương trình Hội báo Xuân những năm gần đây, Hội đã báo đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền bằng hình thức Livestream trên Fanpage của Hội Nhà báo, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, qua đó tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo lượng độc giả trong và ngoài nước xem trực tiếp nhiều hoạt động của Hội báo.


Với trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Hội Nhà báo đã tích cực tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, bản tin của Hội Nhà báo về công tác chuyển đổi số, về cải cách hành chính…thực hiện tốt vai trò tuyên truyền của cơ quan trong việc định hướng dư luận xã hội. Nâng cao tính chủ động trong công tác truyền thông của báo chí, góp sức cùng chính quyền, địa phương trong công cuộc thúc đẩy phục hồi kinh tế, xã hội phát triển nhanh, bền vững. 


Hội Nhà báo Thái Nguyên đã thành lập trang Fanpage có địa chỉ https://www.facebook.com/hoinhabaotn cung cấp và đăng tải nhiều nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, các vấn đề thời sự trong nước và thế giới được dư luận quan tâm, hiện nay trang đã thu hút gần 1000 người theo dõi thường xuyên với hàng nghìn lượt thích. Trang Youtube đăng tải các video, clip do Hội Nhà báo tỉnh sản xuất và cập nhật từ các nguồn báo chí chính thống, gồm nhiều hoạt động văn hóa xã hội của tỉnh, tuy mới chỉ thành lập nhưng đến  nay đã có hàng trăm người đăng ký và số lượt view tăng cao theo ngày. Trong thời gian tới, Hội Nhà báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên Zalo, TikTok để đáp ứng thêm nhu cầu của bạn đọc. Tất cả những kết quả này đã góp phần vào việc xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và làm chủ thông tin trên không gian mạng.


Mặc dù công tác chuyển đổi số của Hội Nhà báo trong những năm gần đây có nhiều thuận lợi, song Hội cũng gặp phải một số khó khăn như: quá trình thực hiện chuyển đổi số còn thiếu nguồn ngân sách trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ phục vụ cho công việc. Cán bộ làm công tác Hội phải kiêm nhiệm nhiều công việc đồng thời nên hiệu quả công việc chưa cao, hệ thống công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn tới khó khăn trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu...Phần mềm liên thông của HNB và phần mềm quản lý công tác Đảng còn hay bị lỗi, nhiều khi xảy ra tình trạng văn bản chuyển đi không đến nơi nhận và ngược lại văn bản đến không hiển thị trên hệ thống phần mềm. Một số văn bản liên thông đến chậm dẫn đến quy trình xử lý văn bản hay bị muộn hơn. 

Để công tác Chuyển đổi số tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, trong các năm tiếp theo, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp hội và hội viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; các cơ quan báo chí trên các mặt, đặc biệt là chuyển đổi số trong hoạt động báo chí.


Nguồn:hoinhabaohungyen.vn