Quảng Ninh: Sôi nổi “Tháng Công nhân” năm 2024
Thứ năm, ngày 06 Tháng 6 năm 2024 lúc 00:00
Tháng Công nhân năm 2024 được LĐLĐ Quảng Ninh phát động từ ngày 26/4 đến hết 31/5 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”. Bằng các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tích cực, với các chỉ tiêu, nội dung hoạt động cụ thể của từng cấp công đoàn. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, 100% LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”.

Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình "Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống". Theo đó, đã tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, gắn với phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, NLĐ. Vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.  


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả Tháng công nhân tại Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 6 năm 2024 

Nhân dịp Tháng Công nhân 2024, các cấp Công đoàn đã chủ động nắm tình hình, đề xuất với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho gần 2.000 công nhân lao động khó khăn, gia đình công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp thăm, tặng quà 05 Tổ, đội sản xuất giỏi, trợ cấp cho 200 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng. 

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận trao đổi cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về nội dung liên quan đến “Tháng Công nhân” 

Các cấp công đoàn đã chủ động tuyên truyền, thông tin rộng rãi về các nội dung cam kết của doanh nghiệp để đoàn viên tiếp cận, thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi. Vận động các doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với các cấp công đoàn tăng số lượng sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên; đồng thời, các cấp công đoàn tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động vận động và ký thỏa thuận mới và tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp có những sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, cung cấp sản phẩm cho đoàn viên công đoàn với mức ưu đãi với tổng trị giá hưởng lợi 1,797 tỷ đồng (118%KH). LĐLĐ tỉnh đã ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn với 02 doanh nghiệp: Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn. Một số LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành tổ chức ký kết với các doanh nghiệp, đơn vị, tiêu biểu: LĐLĐ thành phố Hạ Long ký Thỏa thuận hợp tác với 03 đơn vị, doanh nghiệp; LĐLĐ thành phố Uông Bí ký Thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn ngành Y tế ký Thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị, doanh nghiệp…  

Các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh chủ động đề xuất với chính quyền, chuyên môn; phối hợp với NSDLĐ tại các doanh nghiệp tham gia cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Các CĐCS doanh nghiệp chủ động đề xuất, phối hợp với NSDLĐ tổ chức khám sức khỏe, trang cấp đủ bảo hộ lao động. Tham gia quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân; giám sát chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ. Tiến hành thương lượng, đối thoại với NSDLĐ về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của NLĐ, chú trọng nội dung thương lượng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ.

Trong “Tháng Công nhân”, đã thành lập mới 34 Công đoàn cơ sở (= 155% KH); kết nạp mới 4.109 đoàn viên (= 189% KH); đồng thời tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên; Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở trang trọng, đúng quy định. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu 590 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó có 558 đoàn viên công đoàn ưu tú đã được kết nạp vào Đảng (= 111% KH).

85% công đoàn cơ sở phát động các hoạt động thi đua bằng hình thức phù hợp. Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Năng suất lao động cao - Đảm bảo an toàn, thu nhập cho NLĐ”, "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước; phấn đấu "Tổ, đội đạt năng suất cao" trong “Tháng Công nhân”. 

Các LĐLĐ cấp huyện, CĐN tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nghị quyết, chương trình chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và bài viết “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh….

Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ VIII từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tập trung tổ chức ở cấp cơ sở, các doanh nghiệp có đông CNLĐ. Thông qua các hình thức phù hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động  nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới An toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất: Phát triển về số lượng, xây dựng quy chế hoạt động và thương lượng với người sử dụng lao động quy định phụ cấp của mạng lưới An toàn vệ sinh viên; tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên... Các cấp Công đoàn đã tổ chức treo trên 12.000 băng zôn, áp phích tuyên truyền về Tháng An toàn Vệ sinh lao động; kiện toàn 35 mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp.


VP HỘI NHÀ BÁO TỈNH QUẢNG NINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: