Cẩm Phả: Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2024
Thứ sáu, ngày 14 Tháng 6 năm 2024 lúc 00:00
 Sáng ngày 11/6, Tại Hội trường A – UBND TP Cẩm Phả, Ban Chỉ đạo 35 TP Cẩm Phả tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2024. Đồng chí Trương Thành Công, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Hoàng Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Phương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch MTTQ Thành phố; đồng chí Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Thành Công, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP đề nghị thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội; quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; thường xuyên cập nhật thông tin, bảo đảm chính xác, kịp thời có tính định hướng cao. Cấp uỷ viên phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng bộ các phường, xã chủ động tham mưu, phối hợp, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đảm bảo chất lượng theo đúng định hướng.


Đồng chí Trương Thành Công, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP phát biểu khai mạc hội nghị


Đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh trình bày các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh truyền đạt chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng viết bài chính luận để đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị tập huấn
Qua buổi tập huấn đã giúp các đại biểu tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xử lý có hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời giúp BCĐ 35 Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Cẩm Phả.


THEO CỔNG TTĐT CẨM PHẢ