Cụm thi đua HNB các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022
Thứ hai, ngày 19 Tháng 12 năm 2022 lúc 00:00

Chiều 16/12, tại Báo Hà Nam, Cụm Thi đua Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam làm Trưởng cụm thi đua đăng cai tổ chức.

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện đơn vị đăng cai Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2022.

Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua khu vực Duyên hải, đồng bằng Bắc Bộ gồm 08 đơn vị: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh với trên 1.600 cán bộ, hội viên (CBHV); quản lý trực tiếp trên 200 cán bộ hội viên là phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tham gia sinh hoạt với HNB địa phương. Cụm thi đua luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua, gắn thực hiện với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hội.  

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị.
Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến về công tác thi đua cụm năm 2022 tại hội nghị.

Năm 2022, phát huy vai trò là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, HNB các tỉnh, thành phố chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân đối với đội ngũ CBHV;  Bộ máy tổ chức Hội Nhà báo các tỉnh ổn định, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo đội ngũ hội viên, nhà báo, người làm báo tham gia sinh hoạt; duy trì, tăng kỳ xuất bản, nâng cao chất lượng đặc san, nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình phát thanh – truyền hình; đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng,  ấn phẩm Người làm báo các tỉnh.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên, nhà báo cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, tích cực vận động hội viên tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm tham dự các cuộc thi, giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức...

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nam Định trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phát triển hội viên tại hội nghị.
Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ một số nội dung trong đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Hội tại hội nghị.
Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về nhiệm vụ của Cụm thi đua  trong năm 2023 tại hội nghị.
Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Đại diện Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2023, Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm Thi đua tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là những nghị quyết, chỉ thị, kết luận định hướng hoạt động của HNB Việt Nam trong tình hình mới. Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI HNB Việt Nam, Điều lệ HNB Việt Nam; xây dựng củng cố tổ chức hội trong cụm vững mạnh xuất sắc theo tiêu chí thi đua của Trung ương Hội.

Tiếp tục tập trung phối hợp tham mưu trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham mưu tổ chức tốt Giải Báo chí của tỉnh, tổ chức Giải báo chí Đồng bằng sông Hồng; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các giải báo chí chuyên ngành, chuyên đề ở địa phương; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Đặc san, Bản tin Người làm báo của các Hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện, tạo điều kiện cho hội viên đi thực tế giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị; quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội và đội ngũ hội viên.

Cụm thi đua HNB các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022
Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 phát biểu tiếp thu các ý kiến của các đơn vị tại hội nghị.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm đã bình xét, suy tôn Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam được nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

Sau lễ ký giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã bàn giao Cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình làm Cụm trưởng Cụm thi đua các HNB vùng Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Các đơn vị ký giao kết thi đua năm 2023.Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành phố khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác Thi đua năm 2022
Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam, Tổng
Biên tập Báo Hà Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 trao Cờ luân lưu cho Hội nhà báo tỉnh Ninh Bình đăng cai làm Cụm trưởng Cụm thi đua các HNB vùng Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.
Theo:Giang Nam; (Nguồn: https://baohanam.com/)