Công văn số 9022/UBND-VX6 ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 14/12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 9022/UBND-VX6 về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: