Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chi
Thứ hai, ngày 19 Tháng 6 năm 2023 lúc 00:00

Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” gắn với tiêu chí “Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa trong các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ Quảng Ninh, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh càng ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. 

Từ phải sang trái: Nhà báo Đỗ Kha, họa sĩ Lý Xuân Trường, họa sĩ Đàm Xuyên, nhà điêu khắc Lý Ngọc Thanh, nhà báo Hoàng Quốc Hải tại Móng Cái Tết năm 1966.
Đại diện các Chi hội, Liên Chi hội nhà báo ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” và thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thanh

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thông tin, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ những người làm báo của tỉnh. Cùng với đó, Hội và Trung tâm Truyền thông tỉnh đã chủ động rà soát lại các quy chế, quy định để điều chỉnh, bổ sung theo hướng cập nhật nội dung của 12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hoá và người làm báo văn hoá. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã lồng ghép phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” với phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) và tổ chức cho các chi hội nhà báo trực thuộc, Trung tâm Truyền thông tỉnh ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các phong trào vào giữa tháng 2 vừa qua.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, cho biết: Nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã quán triệt đưa nội dung thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam làm căn cứ đánh giá kết quả công tác của cán bộ, đảng viên, phóng viên cuối năm. Hàng tháng, tại giao ban báo chí của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đều báo cáo việc chấp hành Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, kiểm điểm việc thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hoá. Từ đây, những việc làm tích cực của các hội viên nhà báo được biểu dương, những biểu hiện chưa nhân văn, chưa chuẩn mực đều được rút kinh nghiệm thẳng thắn, nghiêm túc. Qua đó, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, người làm báo. 

Với quyết tâm đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, không ngừng lan tỏa, thấm sâu vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc và tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Đồng thời, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Cùng với đó, luôn đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và sản xuất tác phẩm báo chí, nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng văn hóa tinh thần xã hội.

Là cơ quan báo chí lớn nhất của tỉnh, sau hơn 4 năm vận hành, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tự thân hình thành nên những giá trị văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp, để mỗi cán bộ, phóng viên, người làm báo tự giác thực hiện, rèn luyện thường xuyên. Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của công chúng cũng như từng bước phát triển theo xu hướng báo chí hiện đại. Trung tâm Truyền thông tỉnh đã nghiêm túc đẩy mạnh các giải pháp đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại; nâng cao số lượng tin, bài tự sản xuất hơn 30% so với trước khi hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh; hình thức, cách thể hiện các sản phẩm báo chí chuyên nghiệp, hấp dẫn thu hút công chúng, không ngừng đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. 

Phóng viên Hoàng Thu Quỳnh (Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh), chia sẻ: Là phóng viên trẻ, tôi luôn ý thức việc rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Thông qua những sản phẩm báo chí của mình, bản thân tôi ý thức rõ trách nhiệm truyền tải những thông điệp tích cực, văn hóa, tạo niềm tin cho công chúng, đồng thời đấu tranh lại những hành vi phản văn hóa, góp phần xây dựng xã hội phát triển. 

Trung tâm Truyền thông tỉnh tặng giấy khen cho các cộng tác viên, thông tín viên có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền năm 2022. Ảnh: Minh Đức
Bằng bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp, những người làm báo Quảng Ninh đã và đang quyết tâm phấn đấu, thi đua, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, tạo nên nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội.

Theo: Phạm Học; Nguồn: baoquangninh.com.vn