Chia sẻ kinh nghiệm làm báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ hai, ngày 07 Tháng 11 năm 2022 lúc 00:00

Đó là nội dung chủ yếu trong Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Tọa đàm do Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức tại thành phố Cà Mau chiều 4-11. 

Tham dự buổi tọa đàm có đông đảo đại diện các cơ quan lãnh đạo báo chí, Hội Nhà báo các địa phương phía Nam, các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau, các nhà báo đang làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau đồng chủ trì tọa đàm.  

Chia sẻ kinh nghiệm làm báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chủ tọa cuộc tọa đàm. 


Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị; phê phán việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề chủ quyền biển, đảo… để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cả Trung ương và địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. “Tọa đàm này là cơ hội để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tìm giải pháp cụ thể, khả thi để giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình”, đồng chí Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Chia sẻ kinh nghiệm làm báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại tá Đỗ Phú Thọ phát biểu trong tọa đàm. 

Tham luận tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Chiến, Tổng biên tập Báo Cà Mau, Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau cho biết: Trong những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí, các nhà báo trong tỉnh luôn ở vị trí xung kích trên mặt trận này. Để nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhà báo Nguyễn Chiến đề nghị cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương với các cơ quan báo chí.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Đại tá, Thạc sĩ Đỗ Phú Thọ, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ về kỹ năng, kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đồng chí, để có thể sáng tạo tác phẩm báo chí tốt về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các nhà báo cần phải có đủ “10 chữ T đó là “THÔNG TIN, TẬP THỂ, THẬN TRỌNG, TỈNH TÁO, THẲNG THẮN”.  

Trong đó cần xem xét kỹ các thông tin sai lệch, xuyên tạc mà các thế lực phản động đưa ra để có phương án đối phó phù hợp; những thông tin luận cứ để phản bác. Từ mục tiêu và đối tượng cụ thể, cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh linh hoạt, phù hợp. Một nhà báo khó có thể sáng tạo tác phẩm báo chí tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà phải cần đến tập thể (cung cấp thông tin, định hướng, biên tập, trình bày….). Các nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải hết sức thận trọng và tình táo trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, trước cám dỗ vật chất, tình cảm… Ngôn từ, cách lập luận, dẫn chứng trong các tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải thẳng thắn.

Chia sẻ kinh nghiệm làm báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu dự tọa đàm. 

Từ thực tế trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhà báo Đỗ Phú Thọ đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nhà báo công tác tại các địa phương có đủ các thông tin cần thiết, tự tin hơn khi tác nghiệp và đặc biệt là khuyến khích cả vật chất và tinh thần để các nhà báo yên tâm sáng tạo tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo: Trần Linh/ báo Quân đội nhân dân; (Nguồn: http://hoinhabaovietnam.vn/)Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: