Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023)
Thứ hai, ngày 06 Tháng 11 năm 2023 lúc 00:00

Xem Quyết định: Tại đây

VP HỘI NHÀ BÁO