Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông tin về Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ ba, ngày 02 Tháng 7 năm 2024 lúc 00:00
Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thông tin báo chí thường kỳ thông tin nhanh tới đại diện các cơ quan báo chí và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh về Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 8-10/7.

Nhìn thẳng - Nói thật: Đừng cản trở “mềm” báo chí

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông tin về Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 8-10/7. Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, với 19 tờ trình, trong đó, có nội dung thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025; quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng này… Đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Tại kỳ họp lần này, hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng nội dung hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, tăng cường tranh luận về các nội dung được chất vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Tăng cường tuyên truyền, phản ánh những nội dung được cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm trước kỳ họp HĐND tỉnh; trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành liên quan trong việc trả lời chất vấn theo Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, trước khai mạc kỳ họp 10 ngày, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 tới đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2024.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề đại diện các cơ quan báo chí và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh quan tâm, như: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025...

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026; công tác chuẩn bị đại hội MTTQ tỉnh; các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, CNCH, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

THEO VŨ ĐẠT - VP HỘI NHÀ BÁO