Giải báo chí
Danh sách tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí Quảng Ninh 2018
Thứ sáu, ngày 12 Tháng 7 năm 2019 lúc 00:00

TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ QUẢNG NINH NĂM 2018.

Chi tiết...
 
Giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng Giải báo chí Quốc gia
Thứ ba, ngày 09 Tháng 7 năm 2019 lúc 00:00

     Những năm gần đây, Giải báo chí Quốc gia được tổ chức lại ngày càng khoa học, chặt chẽ. Quy mô được mở rộng, phù hợp với sự phát triển của xã hội và báo chí hiện đại. Chất lượng giải, chất lượng các tác phẩm dự giải, đoạt giải ngày càng được nâng cao, vấn đề trong các tác phẩm đoạt giải ngày càng đa dạng, phong phú, phản ánh những vấn đề đông đảo các tầng lớp xã hội quan tâm. Các tác phẩm đoạt giải cao không chỉ tập trung ở các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí lớn, mà có ở hầu hết các vùng miền, các tỉnh thành. Điều này khẳng định uy tín của Giải báo chí Quốc gia và sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập. Tuy nhiên, nhìn lại các tác phẩm đạt giải cao tại Giải báo chí Quốc gia những năm gần đây chúng ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thiếu những bài viết tạo nên các phong trào thi đua, thiếu những tác phẩm mang tính phát hiện, tổng kết thực tiễn, thiếu những bài đề cập sâu sắc đến những vấn đề của nền kinh tể thị trường, của hội nhập quốc tế, thiếu những bức ảnh tạo nên ấn tượng mạnh.


Chi tiết...
 
« Bắt đầuLùi11Tiếp theoCuối »

Trang 11 trong tổng số 11