Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Thứ năm, ngày 20 Tháng 7 năm 2023 lúc 00:00
Ngày 18/7/ 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh có văn bản số 1665 /STTTT-TTBCXB V/v cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (cập nhật đến ngày 18/7/2023).
NGƯỜI LÀM BÁO QUẢNG NINH xin đăng tải danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí.
File đính kèm.

VP HỘI NHÀ BÁO TỈNH