TP. Uông Bí tổ chức Hội thảo bảo tồn di sản: Định hướng phát triển bền vững
Thứ ba, ngày 02 Tháng 7 năm 2024 lúc 00:00
Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thông tin báo chí thường kỳ thông tin nhanh tới đại diện các cơ quan báo chí và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Uông Bí trong định hướng phát triển bền vững TP. Uông Bí” vào ngày 6-7/7 tới đây.

Nhìn thẳng - Nói thật: Đừng cản trở “mềm” báo chí

Lãnh đạo UBND TP. Uông Bí thông tin về hội thảo khoa học “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Uông Bí trong định hướng phát triển bền vững TP Uông Bí”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững, UBND thành phố Uông Bí đã phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, cùng Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Uông Bí trong định hướng phát triển bền vững thành phố Uông Bí”, cụ thể như sau: 

1. Chủ đề Hội thảo: “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Uông Bí, trong định hướng phát triển bền vững thành phố Uông Bí”.

2. Quy mô, hình thức: Hội thảo cấp Thành phố, tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung Hội thảo

Bên cạnh các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí liên quan đến chủ đề Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo đã tiến hành đặt hàng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa của các cơ quan Trung ương, các Vụ, Viện nghiên cứu về di sản văn hóa, một số trường Đại học lớn viết bài tham luận khoa học cho Hội thảo, tập trung vào 03 chuyên đề sau:

* Chuyên đề 1: Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh từ các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Uông Bí.

* Chuyên đề 2: Di sản văn hoá trên địa bàn thành phố Uông Bí - thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

* Chuyên đề 3: Định hướng việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, phù hợp với xu thế xây dựng và phát triển thành phố du lịch văn hóa tâm linh, du lịch xanh, thân thiện, bảo vệ cảnh quan môi trường tạo nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2024.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, đặc biệt là tại TP Uông Bí. Hội thảo sẽ giúp làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, hội thảo sẽ phân tích và đánh giá khách quan, khoa học để khẳng định tầm quan trọng, giá trị lịch sử, văn hoá, và kiến trúc đặc sắc của các di sản văn hoá tại Uông Bí.

Mục đích của hội thảo còn là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thành phố về giá trị của các di sản. Qua đó, hội thảo nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản tại Uông Bí. Đồng thời, hội thảo sẽ định hướng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hoá, biến chúng thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026; công tác chuẩn bị đại hội MTTQ tỉnh; các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, CNCH, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

THEO VŨ ĐẠT - VP HỘI NHÀ BÁOTin mới hơn:
Tin cũ hơn: