Các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
Thứ sáu, ngày 17 Tháng 5 năm 2024 lúc 00:00

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 5/2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã thông tin chuyên đề “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”.


Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho biết ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật Căn cước năm 2023 có 7 chương, 46 điều và có 13 nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Luật Căn cước năm 2023 có đối tượng áp dụng được mở rộng hơn so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. Luật quy định việc bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; đặc biệt, bổ sung một số nhóm thông tin sinh trắc học vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói chỉ áp dụng với một số người có tiền án, tiền sự phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật...
Ngoài những nội dung trên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cũng đã thông tin về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và giới thiệu 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.


Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV như sau:
Tuyên truyền nhấn mạnh: 1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đã được xác định trong các văn bản của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện, xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 2) Luật Căn cước được ban hành nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 3) Tuyên truyền về 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cần nêu rõ trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành; Ủy ban nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan; đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội, để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật...
Chi tiết Về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV xem tại đây

VP HỘI NHÀ BÁO