Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024
Thứ năm, ngày 16 Tháng 5 năm 2024 lúc 00:00

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 5/2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  phát biểu định hướng công tác tuyên truyền.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã thông tin chuyên đề “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy thông tin chuyên đề: “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị”.

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, về Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, về một số nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới.

Tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; coi trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và các năm tiếp theo; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để biểu dương, nhân rộng trong toàn xã hội.

Nắm chắc tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế để tham mưu cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người,… không để lan rộng thành “điểm nóng”.

Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, phóng viên báo chí đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Tăng cường các lớp bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức, thông tin trên các lĩnh vực cho phóng viên, biên tập viên trên địa bàn.

Thứ tư, về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024): Tuyên truyền khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Tuyên truyền tấm gương sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội: Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; với lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024): Tuyên truyền nhấn mạnh chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước Việt Nam, những thành tựu của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

Quang cảnh hội nghị.

Qua nghe các chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; tuyên truyền các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, biển, đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam; Chủ động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5/2024 của đất nước, của tỉnh…

VP HỘI NHÀ BÁO